ویتون وب|اسکریپت|قالب وبلاگ|قالب وردپرس

ویتون وب|اسکریپت|قالب وبلاگ|قالب وردپرس

گمشـــــــــــــــده

برف

برف میبارد!برف میبارد!!

بلای خانمان سوز گدایان سخت میبارد!

یکی از پنجره سر بیرون اورد و گفت: به  به!

عجب برفی!

چقدر زیباست!!!

غلط کرد.خطا گفت!

هرکه گفت این زندگی زیباست!

زندگی از بهر همچون کسی زیباست ک در یک دست جام می و در دست دیگر پیکر زیبارویی!

نه از ان من مفلوک و اواره ک زیر پایم خاک نمناک و همدم خستگی هایم زوده باد هاست!

[ دوشنبه 9 بهمن 1391 ] [ 15:23 ] [ امیر ] [ 1 نظر ]